Sunday, October 26, 2008

Brev fra Jesus, diktert av Eusebius

I ”Historia Ecclesiastica” bok 1, kapittel 13, forteller Eusebius om en brevveksling mellom kong Abgarus av Edessa og Jesus Kristus. Eusebius skriver at han fant ”skriftlige bevis for disse ting...i de offentlige registrene” i Edessa, hvor brevene hadde blitt ”bevart til nåtid.” Deretter får vi et tilsynelatende direkte sitat av brevet fra Abgarus til Jesus, og deretter Jesus respons. Kong Abgarus skriver at han hadde hørt rykter om at Jesus kunne helbrede foruten medisin, og ber han derfor om å komme til Edessa for å helbrede hans sykdom. Jesus svarer at han ikke kan komme fordi han må utføre sin misjon og returnere til himmelen, men at han vil sende en av sine disipler fordi kongen trodde blindt på ham.

Brevene er ikke autentiske, men forfalsket, hvor det har blitt lånt fra den kristne apologeten Titans verk ”Diatessaron,” som ble kompilert rundt ca. 150-160. Hvis brevene eksisterte, er det utrolig at det ikke er noe hint om dem før Eusebius, eller at de har blitt bevart i Vatikanets arkiver som hellige relikvier. I stedet erklærte både Ausebius og Jerome at Jesus ikke etterlot seg noe skriftlig, og i det sjette århundret ble det utstedt et dekret fra Pave Gelasius I som betegnet brevene som apokryfiske.

Alt dette gjør det meget trolig at Eusebius fabrikkerte brevene. Men hvilket motiv kunne Eusebius hatt? Brevene ble muligens forfalsket for å kunne slå tilbake mot påstander fra ikke-kristne hold om at Jesus var en ubetydelig skikkelse i sin samtid, som ens mirakler kun var bedrageri, og derfor ikke var guddommelig. I tillegg, ved å legge ord i munnen på Abgarus, får Eusebius frem budskapet om at blind tro blir belønnet, både på jorden, i form av mirakler, og etter døden, ved en billett til himmelen.

Disse brevene er et bevis på upåliteligheten av tidlig kristen dokumentasjon, samt om den utrolige naivitet til kirkefedrene som godtok dem som autentiske.


Referanse:

The Catholic Encyclopedia (1917). Church History (book I). http://www.newadvent.org/fathers/250101.htm.

The Catholic Encyclopedia (1917). The Legend of Abgar. http://www.newadvent.org/cathen/01042c.htm.

No comments:

Post a Comment