Wednesday, October 29, 2008

Det Overnaturlige Mennesket

Er mennesket et naturlig eller overnaturlig vesen?


Hvis vi besøkte en isolert stamme og viste dem en iPod eller fotokamera, ville teknologien for dem virke som magi – paranormalt, gitt en overnaturlig forklaring. Dermed ville stammefolket kanskje være tilbøyelige til å kalle oss guder, men ville du kalle deg selv gud? Eller motsatt: hvis vi, i morgen, fikk besøk av romvesener, ville enkelte være tilbøyelig til å gi deres paranormale teknologi en overnaturlig forklaring – men ville det være riktig å kalle romvesenene guder?

Forestill deg at du reiser tilbake i tid til Jerusalem anno år null. Du helbreder mennesker med antibiotika og forkynner menneskerettigheter. Tolv jødiske fiskermenn blir dine trofaste følgesvenner og tror du vil kuppe makten og etablere en jødisk stat, mens romerne anser deg som en rebell, arresterer deg og korsfester deg innen en uke av din nye karriere. Men ville du kalle deg selv en overnaturlig gud?

Hvis mennesket har sjel, så er mennesket et overnaturlig vesen, siden det ikke lengre ville være reduserbar til ikke-mentale mekanismer fordi det ville besitte en overnaturlig substans. Og hvis mennesket er skapt av en gud, så er mennesket en overnaturlig effekt av en overnaturlig årsak - en ulegemlig vilje.

No comments:

Post a Comment