Tuesday, October 21, 2008

Guds Eksistens: Argument fra Design

Argumenter fra design søker å bevege seg fra empiriske observasjoner til å etablere eksistensen av en guddommelig agent med formål i øyet. Tidlige former ble fremsatt av Sokrates og Platon (Vardy, 1999). Det er flere typer designargumenter, og filosofer har gitt dem ulike navn. Richard Swinburne (1979) har foreslått tre grupper (I: Vardy, 1999): (1) Argumenter fra Skjønnhet; (2) Argumenter fra Forsyn; og (3) Teleologiske Argumenter. Her vil det kun redegjøres for teleologiske argumenter.

Teleologiske Argument

Teleologi er ”the study of goals, of design with intended ends. A theological process is something goal-oriented, aiming at a final purpose, ever-correcting itself towards it” (Carrier, 2006, s. 273). Argumentene har generelt denne forenklede logiske form, hvor X som regel står for et eller annet biologisk fenomen:

1. X er for kompleks/ordnet/adaptiv til å være produkt av kjente naturlige mekanismer.

2. Derfor, X må ha blitt skapt av en overnaturlig intelligent og mektig agent med et formål i øyet.

3. Gud er et en overnaturlig intelligent og mektig agent med formål i øyet.

4. Derfor eksisterer gud.

Urmakeranalogien

Det mest berømte argument ble fremsatt i 1802 av Paley (1743-1805) som anvendte en analogi - ”urmakeranalogien” - for å vise at naturens tilsynelatende design impliserer en intelligent designer av samme grunn som en klokke impliserer en urmaker som har designet den med dens formål i øyet (Vardy, 1999):

1. Design impliserer en designer.

2. Naturen er designet.

3. Bare gud kunne ha designet naturen.

4. Derfor eksisterer gud.

Ureduserbar Kompleksitet

Et kontemporært og svært omdiskutert argument ble fremsatt i 1996 av biokjemiker Michael Behe – argument fra ureduserbar kompleksitet” (Behe 1996, s. 9; I: Wikipedia, 2008; Behe, 1996; I: The Internet Encyclopedia of Philosophy, 2008):

1. Et ureduserbart kompleks biologisk system (UKBS) er et biologisk system hvor alle komponenter interagerer og felles bidrar til systemets funksjon. Dermed vil fravær av én eller flere komponenter gjør systemet dysfunksjonelt (definisjon)

2. Evolusjonsprosessen tillegger biologiske systemer en ytterligere komponent ved hver instans av seleksjon.

3. Ethvert forutgående biologisk system for et UKBS i evolusjonsprosessen mangler en komponent og er dermed dysfunksjonelt (1, 2).

4. Naturlig seleksjon kan ikke selektere biologiske systemer som er dysfunksjonelle.

5. UKBS kan ikke være produkt av naturlig seleksjon (3, 4).

6. Hvis et biologisk system ikke er produkt av naturlig seleksjon (naturlig forklaring), så er det produkt av en overnaturlig agent (personlig forklaring).

7. Det finnes minst ett UKBS.

8. Det finnes minimum ett biologisk system som kun kan være produkt av en overnaturlig agent (5, 6, 7).

9. Guds er ”en overnaturlig agent” (definisjon)

10. Gud eksisterer (8, 9)

REFERANSE

Carrier, R. (2006). Sense and Goodness without God: A Defense of Metaphysical Naturalism. 
USA: AuthorHouse.

The Internet Encyclopedia of Philosophy (2008). Design Arguments for the Existence of God. 
Lastet ned 7. februar, 2008, fra http://www.iep.utm.edu/d/design.htm.

Vardy, P. (1999). The Puzzle of God (3. ed.). London: Fount.

Wikipedia (2008 a). Irreducible complexity. Lastet ned 06. februar 2008, fra
http://en.wikipedia.org/wiki/Irreducible_complexity.

Wikipedia (2008 b). Teleological Argument. Lastet ned 08. mai 2008, fra http://en.wikipedia.org/wiki/Teleological_argument.

No comments:

Post a Comment