Monday, November 10, 2008

Den Naturalistiske Gud

Kunne det eksistert en naturlig Gud, og ville en slik Gud være kompitabel med Naturalisme? Ja, i en viss grad, og i en viss forstand!

Hvis du observerte Gud, ville din observasjon nødvendigvis konstituere evidens for Guds overnaturlighet? Nei. En slik observasjon innebærer ikke nødvendigvis at Gud var en ulegemlig allkjærlig og allmektig vilje. Du ville måttet ha ytterligere evidens for å bekrefte hver enkelt egenskap tillagt guddommen. Dermed, er det mulig å finne evidens for en naturlig Gud.

Hvordan kunne en naturlig guds komposisjon være? En naturlig Gud - som vi kan kalle Stoika - kunne bestått av et materiale, kalt ”pnauma,” som er elastisk, uforgjengelig, usynlig, udelelig: dermed, ”naturlig” uovervinnelig og udødelig. Pneumaen lagrer og genererer fysisk tanker og minner til Stoika, og fungerer som Stoikas ”hjerne.” Stoika er like stor som Universet: dermed ”naturlig” allestedsværende, (og i en viss forstand) allvitende og allmektig. Stoikas kropp interagerer fysisk med all materie og rom i universet, som en gigantisk maskin, og produserer alle fysiske lover og effekter, som motsatt vei opererer som Stoikas sensoriske apparatur. Stoika realiserer egen vilje gjennom å initiere kausale kjeder av hendelser reduserbare til ikke-mentale mekanismer.

Hvis, og bare hvis, Stoikas sinn er reduserbar til et system av ikke-mentale pneumatiske partikler som interagerer med hverandre, samt at Stoikas evne til å persipere og påvirke universet er helt reduserbar til et system av ikke-mental interaksjon mellom de pneumatiske partiklene og alt annet, så er Stoika ikke overnaturlig. Men, hvis noe del av Stoikas sinn eller aktivitet er ureduserbart mental, så, til tross for alt annet, er Stoika overnaturlig – SuperStoika.

Til tross for at Stoika ville være metafysisk naturlig, ville Stoika fortsatt ikke være forenelig med naturalisme, hvis ikke Stoikas opphav også var totalt reduserbar til ikke-mentale mekanismer. Dermed, hvis Stoika evolverte gjennom en kosmologisk prosess, foruten intelligent design eller ureduserbar mental kausalitet, så vil Stoika være kompatibel med naturalisme.

På den andre siden, hvis Stoika ikke hadde noe opphav, men eksisterte evig, fult informert, ville problemstillingen ikke lengre være Stoikas tidsmessige opphav, men det ontologiske fundament; hvorfor Stoika eksisterer. Dette spørsmål kan ha et naturlig eller overnaturlig svar, avhengig av hvorvidt det ontologiske grunnlaget kan redegjøres for, uten appell til ureduserbar mental kausalitet. Derfor, kun en evolvert eller tilfeldig, eller naturlig uunngåelig Stoika ville være kompatibel med naturalisme, og dette i den eneste forstand naturalisme kan inkludere noe i nærheten av den tradisjonelle forestillingen av den monoteistiske Gud.

Men, ingen tror på en gud som Stoika; hvorfor? Fordi ideen ikke er psykologisk behagelig, og siden det ikke foreligger noe tilgjengelig evidens som tilsier at ideen er plausibel, er det ingen grunn til å tro på Stoika. Men hvis Stoika eksisterte, kunne vi, i prinsippet, demonstrere hans eksistens vitenskaplig, på samme måte som vi kan demonstrere eksistensen av alle andre legemlige personer: vi kunne utvikle instrumenter kapable for å oppdage, dokumentere og måle eksistensen og egenskapene av Stoikas pneuma, og så bruke disse instrumentene til å kommunisere med Stoikas sinn, og lære ting om Stoika på samme måte som vi kan være ting om mennesker, gjennom vitenskaper som psykologi og biodynamikk.

Dermed, vi kan forestille oss en gud uten overnaturlig opphav eller krefter: Stoikas opphav kunne vært en serie planløs, uintelligent, mekanisk kollisjon av atomer, og Stoikas komposisjon tankeløs substans; kun atomer i rommet. Stoika er derfor ikke overnaturlig, kun et merkelig og heldig vesen, men så ulik den forestilling mennekser generelt har om "Gud," at trolig ingen ville være fristet til å kalle vesenet for "Gud." Derfor, er Naturalismen gudløs.

No comments:

Post a Comment