Tuesday, November 11, 2008

Den Paranormale Sfære


Hva er det paranormale? Kan vi teste og bevise det paranormale? Hva skiller det paranormale fra det normale og det overnaturlige?

Paranormalt er ”alt som vitenskapen ikke kan, på nåværende tidspunkt, forklare og/eller bevise.” Det betyr ikke at det paranormale er nødvendigvis falsk; for det som i går ble ansett som paranormalt, vil kunne bli rasjonelt demonstrert i morgen. Hvis en paranormal hypotese mottar støtte i evidens, så opphører hypotesen å være paranormal, og entrer sfæren av vitenskap.

For eksempel, var påstanden, ”ild kan brenne under vann,” tidligere paranormal, fordi datidens vitenskap ikke kunne gi en plausibel forklaring for et slikt fenomen, eller demonstrere det. Dermed, hvis noen fremsatte påstanden på 1600-tallet, ville den blitt ansett som absurd og irrasjonell. Men senere ble det bevist at ild kan brenne under vann, man behøver kun riktig teknologi eller kjemikalier – for eksempel, brenner napalm under vann fordi den inneholder sin egen oksygen.

Selv om det paranormale ikke kan bevises og/eller forklares av kontemporær vitenskap, betyr det ikke at paranormale hypoteser ikke kan, i prinsippet, utforskes og testes av vitenskapen. Framsyn – evnen til å forutsi fremtiden – har, for eksempel, blitt undersøkt og testet eksperimentelt av psykologer, og helbredelse med magneter har av leger blitt forsøkt bli demonstrert å ha en medisinsk effekt. Dermed, er det ikke noe som automatisk tilsier at paranormale fenomen er utestbare, og dermed ikke kan falsifiseres eller valideres.

En paranormal påstand kan enten bli gitt en paranormal, normal eller overnaturlig forklaring: hvis forklaringen ikke er basert på plausibel vitenskap, er den paranormal; hvis den er plausibel, er den normal; og hvis den ikke kan reduseres til ikke-mentale mekanismer, så er den overnaturlig. For eksempel, kan påstanden, ”romvesener fra et annet solsystem kidnapper mennesker,” ha en naturlig forklaring, hvis romvesenene er naturlige entiteter. Er kidnappingen, derimot, forklart med at den ble begått av demoner, har vi å gjøre med en overnaturlig forklaring.

Det samme gjelder for paranormal behandling eller såkalt "alternativ medisin"; paranormale vesener eller såkalt "kryptozoologi"; eller paranormale evner eller såkalt "ekstrasensorisk persepsjon": Homeopati kan være en operasjon av ukjent kjemi eller at vannet besitter evnen til å "huske"; den avskylige snømann kan være en sjelden dyreart eller et offer for magisk forbannelse; og telepati kan være hjernen som sender og mottar radiobølger, eller sjelen som kommuniserer via direkte ureduserbar mental kausalitet.

Derfor, er det paranormale en separat sfære fra det naturlige eller det overnaturlige. Hvis det paranormale bevises, kan det vise seg å være et naturlig eller overnaturlig fenomen.

No comments:

Post a Comment