Wednesday, June 3, 2009

Meningen med "gud"


Teister hevder at "gud" eksisterer. Men hva menes med ordet "gud"? Teisten fremlegger beviser for eksistensen av "gud"; men hvordan vet vi hva som vil være nødvendig eller tilstrekkelig bevis, hvis vi ikke vet hva ordet "gud" betyr?

Før vi kan finne ut om X (en eller annen entitet) eksisterer, må vi vite hva vi mener med ordet X. Hvis noen påstår at testraler eksisterer, og du ikke vet hva en testral er, vil enhver kommunikasjon om testraler være meningsløs, og du vil ikke kunne fornuftsmessig avgjøre om testraler virkelig eksisterer eller er kun et ord funnet opp av den menneskelige fantasi.

Men hvis du vet at en testral er definert som en stor hest med vinger og skinnende hvite øyne, som tiltrekkes av blod og er usynlig for de som ikke har sett en person dø, så vil du kunne få ideer om hva som vil kunne kvalifisere som bevis for en slik skapning. Det samme gjelder for eksistensen av ”gud”.

Før vi kan finne ut om ”gud” eksisterer, må vi definere ordet ”gud”. Det første spørsmålet vi bør stille oss er ikke om hva bevisene for eksistensen av ”gud” er, men: ”Hva er det for hvilket man hevder eksistens?” Hva betyr ordet ”gud”?
Inntil ordet ”gud” er forståelig definert er konseptet uten innhold og dermed meningsløst. Kommunikasjon om ”gud” vil være vrøvl, og forsøk på å bevise eksistensen av ”gud” vil være logisk absurde.

Ikke noe kan kvalifisere som bevis for eksistensen av ”gud” med mindre vi har en forståelig ide om hva vi forsøker å etablere eksistensen av. Selv om det kreves at eksistensen av ”gud” må aksepteres uten beviser, må vi fortsatt vite hva vi oppfordres til å akseptere.

Teisten har ansvar for å forklare innholdet i sin gudstro. Hvis teisten mislykkes, så vil ytringen "gud eksisterer" være et meningsløst grynt.


Referanse:

Smith, G. H. (1989). Atheism: The Case against God. USA: Prometheus Books.

No comments:

Post a Comment