Tuesday, June 30, 2009

Naturalisme: Introduksjon


Naturalisme er et komplett filosofisk system, som inkluderer epistemologi, metafysikk, estetikk, etikk og politikk.

Naturalisten søker å løse ethvert problem først og fremst med "pennens makt og fornuftens styrke." Det naturalistiske motto er: "Cherish integrity in yourself and compassion for all!"


Epistemologi

Ifølge den naturalistiske teori om kunnskap, er den øverste autoritet for å oppnå viten, fornuftens ærlige og kritiske analyse av sanseerfaringer. Vitenskapene er vår beste metoder for å oppnå kunnskap om universet. Naturalisten søker visdom fordi kultivering av intellektet er essensielt for å oppnå "det gode liv". Naturalisten verdsetter nysgjerrighet, oppriktighet, åpensinnethet, ydmykhet og integritet - dyder essensielle for intellektuell progress.


Metafysikk
Ifølge naturalismen eksisterer det kun naturlige fenomener i universet. Alle fenomener kan reduseres til kun ikke-mentale mekanismer. Det eksisterer derfor kun partikler i rom-tid. Vi mennesker er her på jorden på grunn av en lang prosess av utvikling, forklart best ved kontemporære big bang teorier og evolusjonsteorien.


Estetikk

Skjønnhet er i de adaptive øynene til observatøren. Over evolusjonshistorien har vi utviklet visse mekanismer som gjør at vi finner visse mønster i erfaringer vakre. Men hvordan vi reproduserer og vurderer slike mønster i kunst, er stort sett subjektivt.


Etikk

Naturalisten streber etter å skape mest mulig lykke for flest mulig mennesker. Moralske ytringer er empiriske påstander. Det finnes dermed en objektiv moral, den er dog ikke absolutt, men relasjonell. Hva man bør gjøre i en viss situasjon er å identifisere og handle i overensstemmelse med det valg som vil tendere å skape mest lykke, siden dette er den mest grunnleggende og største verdi av alle, fordi, uten lykke, blir våre liv til syvende og sist meningsløse. Vi skaper mening og verdi i våre liv når vi handler. Og hvis du synes det er for mye grusomhet i verden, så gjør noe med det!


Politikk

Naturalisten verdsetter og forsvarer de grunnleggende rettighetene til alle mennesker, deriblant retten til liv, frihet og sikkerhet; samvittighets-, tros- og ytringsfrihet; rett til utdanning og selvbestemmelse; rett til å søke lykke, såfremst man ikke skader medmennesker eller krenker deres rettigheter, eller misbruker naturen og vår felles planets ressurser.


Berømte nålevende naturalister
- etolog Richard Dawkins
- historiker Richard Carrier
- filosof Sam Harris
- psykolog Steven Pinker
- psykolog Susan Blackmore
- psykolog Michael Shermer
- filosof Daniel Dennett
- skeptiker James Randi
- aktivist Dan Barker


Litteratur

Richard Carrier - "Sense and Goodness without God: A Defence of Metaphysical Naturalism" (2005)


Nettsider

Brights Bevegelsen
http://www.the-brights.net/

Infidels
http://www.infidels.org/

Center for Naturalism
http://www.centerfornaturalism.org/

Center for Inquiry
http://www.centerforinquiry.net/

The Reason Project
http://www.reasonproject.org/

No comments:

Post a Comment