Monday, September 21, 2009

Verdien av Fysisk Trening


"It is exercise alone that supports the spirits, and keeps the mind in vigor" – Cicero, romersk orator.

Hvis du ikke trener, blir musklene dine slappe. Hjernen er en "muskel", og hvis du ikke trener den, ved å utfordre den med intellektuelle stimuli, for eksempel, kryssord, vil den bli slapp. Vitenskapen har imidlertid funnet at fysisk trening ikke bare forbedrer kroppsmusklene, men også hjernemuskelen (Hertzog, C., Kramer, A. F., Wilson, R. S. & Lindenberger, U., 2009). Fysisk trening er faktisk kritisk for mental helse, i alle stadier av livet. Dessuten, forbedring av mental helse er ønskelig i seg selv, ikke minst fordi det kan forbedre ens livskvalitet.

Fysisk trening styrker hjernemuskelen ved at den fører til en rekke endringer i hjernens struktur og dermed dens funksjon (Hertzog et al., 2009): Trening øker dannelsen av nye grener av dendritter og synapser – områdene av nevrale celler som mottar og sender kommunikasjonssignaler; den øker antallet av glia celler, som forbedrer helsen til nevronene, og utvider kapillærnettverket som forsyner hjernen med oksygen; og den fostrer utviklingen av nye nevroner og skaper en kaskade av molekylære og nevrokjemiske endringer, for eksempel, en økning i nevrotrofiner – molekyler som beskytter og utvider hjernen.

Den beste faktor som forbedrer kognitiv funksjon viser seg å være tung aktivitet. Det er en betydelig relasjon mellom energi brukt under aktivitet og kognitiv funksjon (Hertzog et al., 2009). Altså, desto hardere du trener, desto bedre blir dine tankeprosesser. Man bør derfor bli litt svett og varm i trøya, selv om all fysisk aktivitet hjelper.

Helseverdien av fysisk trening for prevensjon av en rekke sykdommer, er godt dokumentert. Trening kan redusere faren for demens senere i livet, i tillegg til diabetes, kreft og tiltander relatert til hjerte og lungekapasitet. Disse sykdommene er også relatert til komprimert kognisjon (Hertzog et al., 2009). Dermed, vil fysisk aktivitet opprettholde din mentale helse ved å redusere risiko for sykdommer som medfører direkte eller indirekte til kognitiv svekkelse. Fysisk trening har også vist seg å lette depresjon, angst og andre psykologiske lidelser. Også disse er relatert til (midlertidig) svekket kognitiv funksjon, og trening vil dermed forbedre tankeprosessene ved å gjøre individet lettere til sinns.

Siden fysisk trening har positive konsekvenser for vår helse, og nesten ubetydelige negative konsekvenser, ved, for eksempel, enkelte skader under trening eller slitasje på grunn av feilaktig trening, så bør fysisk trening institusjonaliseres i samfunnet, i barnehage, skole, arbeidsplasser, sykehjem, og lignende.

Gym har fortjent en plass i barnehagen og skolen. Barn, allerede fra de blir født, bør lære, av foreldre, signifikante andre, og av samfunnet for øvrig, å verdsette fysisk trekning og hvordan de bør trene for best mulig effekt. Men også etter fullført obligatorisk skolegang, bør trening være en del av livet. Arbeidsplasser bør gi deres ansatte muligheten å trene, ved å sørge for tilgang til treningsfasiliteter og gi økonomisk kompensasjon for de som tar i bruk dem. Dette vil utvilsomt ha en positiv konsekvens for en bedrift, siden de ansatte vil øke sin produktivitet. Og både sykehjem og psykiatrien bør ha et økt fokus på fysisk trening, både for det sosiale, helseeffektene og forbedring av livskvaliteten til deltagerne. Slik trening kan, for eksempel, kompensere for den gradvise svekkelse i kognitiv funksjon til eldre (Hertzog et al., 2009). Som John Adams, en av USA’s grunnlovsfedre, sa: "Old minds are like old horses; you must exercise them if you wish to keep them in working order."

Konklusjonen blir dermed at: Fysisk trening er ikke kun viktig for å holde kroppen sunn og musklene sterke, men er også viktig fordi den styrker hjernemuskelen, holder den sunn og styrke den. Siden en sunn hjerne er essensiell for at du skal ha et godt liv, er fysisk trening viktig for din livskvalitet. Derfor, kom deg i trening og hold deg i form!


Referanser
Hertzog, C., Kramer, A. F., Wilson, R. S. & Lindenberger, U. (2009). Fit Body, Fit Mind? Scientific American Mind, July/August, s. 24-31.

No comments:

Post a Comment