Saturday, November 21, 2009

Sitat Databasen


Sitater er litterære fragmenter, større eller mindre, som gjengis fra en annen kilde og er (nesten) uforandret. Gode sitater er "smittsomme", ikke bare på grunn av den informasjon de bærer med seg, men også på grunn av måten de kommuniserer komplekse ideer i korte, simple og utvetydige ord. De selekters derfor ofte i evolusjon av språket og blir gjerne en del av en gruppes kultur. Her følger en rekke sitater fra alle domener av filosofi og vitenskap:

Epistemologi

"The most formidable weapon against errors of every kind is reason" - Thomas Paine

"We’re entitled to our own opinions, but not to our own facts" – Daniel Patrick Moynihan

"The deepest sin against the human mind is to believe things without evidence" - Thomas H. Huxley

"Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure Science" – Edwin Powell Hubble

"Not until the empirical resources are exhausted, need we pass on to the dreamy realms of speculation" – Edwin Powell Hubble

Visdom

"It’s not the complacent and self-assured intellectual who exemplifies wisdom, but the genuinely curious, open-minded seeker of truth" – Tom Morris

"He is not wise to me who is wise in words only, but he who is wise in deeds" – St. Gregory

"Luck never made a wise man" – Seneca

Skjønnhet/Estetikk

"Beauty is the promise of happiness" – Stendhal

Etikk/Moral

"What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal" – Albert Pine

"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" – Edmund Burke

Døden

"The bitterest tears shed over graves are for words left unsaid and deeds left undone" – Harriet Beecher Stowe

Selvet

"One's dignity may be assaulted, vandalized and cruelly mocked, but cannot be taken away unless it is surrendered." – Michael J. Fox

Friday, November 20, 2009

Monday, November 16, 2009

Wolpe-Harris Debatt

En debatt om eksistensen av gud, mellom rabbiner David Wolpe og filosof Sam Harris:

Debatt om Eksistensen av "Gud"

En debatt mellom de muslimene Hassanain Rajabali og Michael Corey, og naturalistene Dan Barker og Richard Carrier.

Victor Stenger om Naturalismens Fremtid


Et intervju med den amerikanske fysikeren og forfatteren Victor J. Stenger om fremtiden til naturalismen. Stenger har publisert en rekke bøker om fysikk, kosmologi, og ateisme; alle et must for naturalistens bokhylle.

Richard Carrier on Naturalistic Ethical Theory

Naturalist, philosopher and historian, Dr. Richard Carrier about ethics: