Friday, November 20, 2009

Bahnsen vs. Smith Debatt

En debatt om eksistensen av "gud" mellom Greg Bahnsen og George H. Smith:

No comments:

Post a Comment