Friday, November 20, 2009

Greg Bahnsen vs. Stein Debatt

En debatt om eksistensen av "gud" mellom Greg Bahnsen og Gordon Stein:


No comments:

Post a Comment