Saturday, January 30, 2010

Alternativ Medisin: Homeopati


Homeopati er et system for å behandle symptomer av sykdommer ved å gi syke individer en ubetydelig eller ikke-eksisterende dose av en substans, som i større mengde ville ha produsert de samme symptomer hos friske individer. Homeopater hevder å kunne behandle nesten alle typer sykdommer og lidelser.


Oppfinnelsen

Homeopati ble oppfunnet av den tyskeren Samuel Hahnemann. I 1790 hadde Hahnemann avvist vitenskapelig medisin, og søkte å utvikle sin egen revolusjonære behandlingsmetode.

Hahnemann ”eksperimenterte” med ulike stoff, og fant ut at substanser brukt for å behandle visse symptomer hos en syk person, så ut til å generere de samme symptomene hvis de ble gitt til en frisk person. Hahnemann foreslo derfor et prinsipp som sa at, ’det som kan produsere et sett av symptomer hos et frisk individ, kan behandle et sykt individ som manifesterer et lignende sett av symptomer’.

Hahnemann trodde at, hvis den homeopatiske blandingen ble uttynnet, så ville det forbedre dens virkning og redusere dens potensial til å forårsake bivirkninger. I tillegg, fikk Hahnemann en ide om at risting kunne ytterligere øke styrken til blandingen. En ide han fikk da han satt om bord på en hestevogn som ristet kraftig.

Fundamentet Hahnemann la for homeopatien har knapt endret seg over de siste 200 årene. Hahnemann og hans skrifter er ansett med nesten religiøs ærbødighet av de fleste homeopater.


Blandingen

Hvis man skulle lage en homeopatisk blanding, for eksempel, med en plante som basis, ville man først putte planten i en krukke med løsemiddel, enten vann eller alkohol. Etter flere uker har noen av plantens molekyler oppløst seg i vannet, og den resterende solide planten fjernes. Det gjenværende vannet, med dens plantemolekyler, kalles mother tincture.

Forestill deg at du skal lage saft. Selve saften er svært sterk, og bør derfor blandes ut med vann, etter det forhold som anbefales på saftflasken. Blandingsforholdet kan variere, men ofte bør det være 1 del saft og 9 deler vann. Altså, hvis du har 1 desiliter saft i en mugge, skal du tilsette 9 desiliter vann. På lignende måte uttynnes mother tincture. En homeopatisk ”saftblandning” er imidlertid som oftest langt mer uttynnet, fordi man tror at desto svakere blanding, desto sterkere effekt. Derfor, vil 1 del mother tincture som regel utblandes i 99 deler vann. En slik blanding kaller man 1C.

Etter uttynningen ristes blandingen, fordi man tror at blandingens makt til å kurere vil bli forsterket ved å bli kraftig ristet. Men, blandingen er som regel ikke ferdig, som oftest gjentas de to stegene – uttynning og risting – flere ganger. En 30C blanding er vanlig; hvilket betyr at man har gjentatt prosessen 30 ganger. Mother tincture har dermed blitt utvannet med en total faktor på 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000!
Siden ett gram av mother tincture inneholder mindre enn 1,000,000,000,000,000,000,000,000 molekyler, er uttynningen så ekstrem at sannsynligheten for at den resulterende blandingen inneholder ett eneste molekyl av den originale substansen er én milliard milliard milliard milliard. Det er langt mer sannsynlig at du vinner førstepremie i Lotto og blir millionær, enn at en homeopatisk behandling har noen reell medisinsk effekt – den eneste effekten, hvis noen, vil måtte tilskrives placeboeffekten.

Det er likevel enkelte homeopater som lager 100,000C blandinger. På grunn av tiden og kreftene brukt for å lage en slik blanding, kan den koste mer enn 10,000 kroner – for hva som kun vann. Slike blandinger blir oftest kjøpt i tilfellet av alvorlige lidelser, som hjertefeil eller kreft. Disse syke individer blir dermed ikke bare lurt medisinsk sett, men kaster bort enormt med penger på virkningsløs humbug. Hvis de i tillegg kutter ut medisinsk behandling, og kun benytter homeopati, kan de risikere helsen, i ytterste konsekvens selve livet.


Prosedyren

Prosedyren eller metoden benyttet av homeopater for å finne ut hvilken behandling som er korrekt for pasientens symptombilde er ofte så komplisert oppgave at en pasient som besøkte ulike homeopater ville trolig motta forskjellige blandinger. Altså, selve prosedyren er upålitelig. Faktisk, homeopater selv er ikke helt enige om hvordan metode som er best for å finne ut hvilken behandling som er korrekt.


Konklusjon
Det har blitt utført flere hundre vitenskapelige studier av homeopati uten at man har etablert noen av de teoretiske antagelsene eller den praktiske effekten av blandingene. Homeopati er humbug og potensielt farlig, spesielt hvis det benyttes i stedet for medisin.


Litteratur:

Ernst & Singh (2009). Trick or Treatment.

Gardner, M. (1957). Fads & Fallacies in the Name of Science

1 comment:

  1. Jeg liker Randis forklaring på hvorfor homøopati ble så populært da det kom. Den tids leger utgjorde trolig større risiko enn sykdommene de søkte og helbrede, enhver ufarlig og virkningsløs behandling var å foretrekke. Naturens gang, sykdommenes naturlige forløp og placebo har bedre arbeidsforhold når alt legen gir sin pasient er gode samtaler og vann. :D

    http://www.youtube.com/watch?v=BWE1tH93G9U

    ReplyDelete