Wednesday, March 10, 2010

Hypnopaedia: Learning While Asleep


Kiss goodbye to all those late nights reading. Tape record a book, play the recording over the span of several weeknights, and violà – you’re ready for your exam. According to one website (sleeplearning.com) this is an:

…amazing technique that lets the mind absorb information while the body is at rest. Scientifically researched in laboratories and homes throughout the world, listening to learning material during sleeping hours has proved to be a highly effective way for people of all ages to realize their full learning potential. Sleep learning is a way to harness the power of your subconscious while you sleep, enabling you to learn foreign languages, pass exams, undertake professional studies and implement self-growth by using techniques based on research conducted all over the world with great success.

Unfortunately, this is just a myth. Hypnopaedia – learning new material while asleep – is not supported by scientific theory or evidence.

To investigate the claim about learning while asleep, researchers have conducted experiments. First, each participant is randomly assigned to one of two groups. Group 1 will listen to an audiotape with meaningful stimuli, while Group 2 will hear irrelevant stimuli. Later, both groups knowledge is examined on a standardized test.

Some of the first experiments conducted showed positive results (Aarons, 1976; I: Lilienfeld et al, 2010). Proponents of sleep learning often refer to these studies. But these early studies had a serious methodological flaw. They neglected to rule out an alternative explanation: the tape recordings may have awakened the subjects! Almost all studies showing positive effects did not monitor subjects’ brain waves to ensure that they were actually asleep. Better controlled studies that have monitored the waves have offered little or no evidence.

To the extent that hypnopaedia work, it’s because subjects are not asleep. Therefore, do not waste time and money on taped recordings. There is no fast way to learning. Hypnopaedia is a psychomyth, and it’s busted.


References:

Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J. & Beyerstein, B. L. (2010). 50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior. England: Wiley-Blackwell.Norsk Versjon:
Hypnopaedia: Lær mens du Sover

Vink adjø til sene kvelder med pugging. Les inn pensum på en kassett. Spill opptaket over flere netter mens du sover, og voilà – du er klar for å ta eksamen. Ifølge en nettside (sleeplearning.com) er dette en:

…fantastisk teknikk som lar sinnet absorbere informasjon, samtidig som kroppen slapper av. Vitenskapelig utforsket i laboratorier og hjem over hele verden, å lytte til lærestoff i løpet av søvntimer har vist seg å være en svært effektig måte for mennesker i alle aldre til å realisere deres fulle læringspotensial. Søvnlæring er en måte å utnytte kraften av din underbevissthet mens du sover, slik at du kan lære fremmedspråk, bestå eksamen, foreta profesjonelle studier og implementere selvvekst ved å ta i bruk teknikker basert på forskning utført over hele verden med stor suksess

Dessverre, dette er kun en myte. Hypnopaedia – å lære nytt materiale mens du sover – er ikke støttet av vitenskapelig teori eller evidens.

For å undersøke hypotesen om søvnlæring utføres eksperiment. Først, er hver deltaker tilfeldig tildelt én av to grupper. Gruppe 1 (eksperimentgruppen) vil lytte til et opptak med meningsfull stimuli, f.eks. gloser. Gruppe 2 (kontrollgruppen) vil høre på irrelevant stimuli. Etterpå vil begge gruppenes kunnskap testes ved at de utfører standardiserte oppgaver.

Noen av de første eksperimentene som ble utført viste positive resultater. Tilhengere av søvnlæring refererer ofte til disse studiene. Men disse studiene hadde en alvorlig metodisk feil. De glemte å utelukke en alternativ forklaring: at opptaket hadde vekket deltakeren! Nesten alle studier som viser positiv effekt har ikke overvåket deltakernes hjernebølger for å forsikre seg om at de faktisk sover. Studier med bedre kontroll har gitt lite eller ingen evidens.

I den grad hypnopaedia virker, er det fordi man ikke sover. Derfor burde du ikke kaste bort tid eller penger på opptak. Det er ingen rask vei til læring. Hypnopaedia er en psykomyte.

No comments:

Post a Comment