Monday, November 1, 2010

Meningen med Livet


Våre liv er ikke meningsløse eller verdiløse fordi vi en gang vil dø. Alt vi finner meningsfullt og verdifullt i vårt liv, våre erfaringer, varer ikke evig. Det er ikke meningsløst å høre på en sang fordi den en gang vil slutte. Det gjør ikke noe at livet er kort; selve muligheten er den største gaven: vi bor på en vakker planet i et fascinerende solsystem i et mystisk univers, og vi har muligheten til å erfare det, studere det, erkjenne det, og elske det.

Mening finner vi ikke bare i vår eksistens her og nå, men også i våre håp og drømmer for fremtiden, både vår egen og medmenneskers, deriblant våre barns. Meningen med livet er et sunt sinn i en sunn kropp, som søker og manifesterer det den kan elske dypes.

Kjærlighet er nøkkelordet. Hva er verdt å elske? Visdom og Skjønnhet. Pennens makt og fornuftens styrke. Menneskehetens potensial og medmenneskers godhet. Tenk på hvor mange vidunderlige personer vi kjenner, som er verdt å elske, kun på grunn av det faktum at vi skulle ønske det var flere av dem i verden, fordi de gir oss en grunn til å leve, de gjør våre liv mer meningsfulle og verdifulle.

Meningen med livet er å skape en bedre verden for alle sammen. Dette formålet er knyttet til moral. Du bør alltid handle slik at du ikke bare tenker på din egen lykke, men også maksimere andres. Kun en person som er moralsk kan oppleve autentisk lykke. Universet er ikke-intelligent, ikke-empatisk. Det bryr seg ikke om vår velferd, lykke eller helse, fordi det ikke kan. Vi må være godheten i universet. Det eneste nødvendig for at ondskap florerer, er at gode menneske ikke bekjemper den. Derfor bør vi beskytte dem vi elsker fra lidelse, ved å gjøre det rette.

Ved å bidra til å skape en bedre verden gir vi en gave til utallige medmennesker som vil leve etter vi er borte. Vi kan gjøre universet litt lysere gjennom våre handlinger. Så hvis vi synes det er for mye ondskap i verden, bør vi gjøre noe med det. Og det gir våre liv mening. Ved å gjøre verden litt bedre og mer meningsfull, får vi selv mening og verdi i våre liv.

"Accept a life of reason, a life of love for science, truth and humanity...Seek to live your life by the true humanistic ideals of compassion and integrity...And help us work toward a better future for all of humanity" - Richard Carrier

1 comment:

  1. Veldig bra sagt matsy, du er dyktig med ord!

    ReplyDelete