Sunday, February 21, 2010

Holocaust-Fornektelse


Holocaust-revisjonisme er å fornekte Holocaust fant sted eller å hevde at omfanget var betydelig mindre enn det de vitenskaplige bevisene tilsier.

Holocaust er en betegnelse for folkemordet på jøder som ble gjennomført av det nazistiske Tyskland i løpet av Andre Verdenskrig. Flere millioner jøder ble utryddet, for det meste i utryddningsleire. Tusenvis på tusenvis ble gasset til døde, ved ordre fra Adolf Hitler, organisert av et pliktoppfyllende byråkrati og støttet av et patriotisk samfunn. Formålet med holocaust var å utrydde jødene, en plan nazistene kalte ”den endelige løsning på det jødiske problem”.


Påstand: Hitler verken beordret eller visste om Holocaust.

Fornektere henviser til en telefonsamtale fra 30. november, 1941, da SS sjef Himmler ringer Reinhard Heydrich "from Hitler's bunker at the Wolf's Lair, ordering that there was to be 'no liquidation' of jews." Fra dette kunkluderer man at Hitler hadde beordret at jødene ikke skulle masseutryddes. Men dette er en feilslutning kalt snapshot - å ta en enkelt bilde ut av en historisk film, når man behøver konseksten for korrekt forståelse av øyeblikksbildet. For i Himmlers notater står det: "Jewish transport from Berlin. No liquidation." Det var en referanse til én spesifikk transport, ikke til alle jøder. Og den transporten ble faktisk likvidert! Dermed, ble enten ordren ignorert, eller det var for sent (Shermer, 2002).

Vi vet at ingen stor avgjørelse kunne tas uten Hitlers godkjenning. Hitler blandet seg inn i alle hovedavgjørelser som omhandlet jødene. Holocaust var ikke så mye et produkt av kommandoer og lover, som det var en delt forståelse og synkronisering. Motivasjonen ble klargjort i taler og skrifter. Hitler fortalte den Ungarske statsministeren:

In Poland this state of affairs has been...cleared up: it the Jews there did not want to work, they were shot. If they could not work, they were treated like tuberculosis bacilli with which a healthy body may become infected. This is not cruel if one remembers that even innocent creatures in nature, such as hares and deer when infected, have to be killed so that they cannot damage others. Why should the beast who wanted to bring us Bolshevism be spared more than these innocents? (Sereny, 1999, s. 420; I: Shermer, 2002, s. 218)


Påstand: Ausrotten betydde "å luke ut" ikke "å utrydde"

Fornektere forsøker å avvise at taler og skrifter understøtter konklusjonen at nazistene planla å utrydde jødene ved å leke med semantikk. De hevder at ordet ausrotten ikke betyr "å utrydde", men heller "å luke ut". Men hvis man sjekker ordbøker fra tiden betyr ausrotten alltid å utrydde. Dessuten, hvis ausrotten betyr å luke ut, får vi en bizarr effekt. Hans Frank, i en tale til nazister den 7. oktober, 1940, summerer opp det første året som leder for Generalgouvernement av det okkuperte Polen: "I could not ausrotten all lice and jews in only one year" (Nuremberg Doc. 3363-PS, s. 891; I: Shermer, 2002, s. 219). Mente Frank at han ikke hadde maktet å deportere/luke ut alle jøder og lus ut av Polen?!


Påstand: Det var ikke noe gassing av jøder.

Fornekterne hevdet at det ikke var noe gass overhodet, fordi at ulike vitnesbyrd gir ulik tall for hvor lang tid prosessen av gassing tok. SS Unterscharfürer Pery Broad beskrev prosessen:
After about two minutes the shrieks die down and change to a low moaning. Most of the man have already lost consciousness. After a further two minutes...it is all over. Deadly quiet reigns...The corpses are piled together, their mouths stretched open...It is difficult to heave the interlaced corpses out of the chamber as the gas is stiffening all their limbs (Shapiro, 1990, s. 76; I: Shermer, 2002, s. 230).

Fornektere påpeker at Kommandant Hoess hevdet at prosessen tok 20 minutter - 10 ganger lengre enn Broad hevdet. Dermed avviser de alt. Men de ulike estimatene kan forklares. Gassingen ville ta ulik tid avhengig av variasjoner i ulike betingelser, deriblant temperatur, antall mennesker i rommet, størrelsen på kammeret, mengde av Zyklon-B, osv (Shermer, 2002).


Påstand: Zyklon B ble brukt til desinfeksjon, ikke til å gasse fangene.

Gassen ble brukt både til å avluse klær og til å drepe fanger. Zyklon B er et insektmiddel, konstruert for skadedyrsbekjempelse. Den dreper mennesker ved at den lammer nervesystemet slik at man ikke kan trekke pusten. Gassen ble sendt ned i kamrene i Auschwitz gjennom hull i taket. Det finnes kamre i konsentrasjonsleire som ble brukt til å gasse lus. Der er konsentrasjonen av hydrogencyanidrestene større enn i selve gasskamrene. Dette skyldes at mennesker er varmblodige dyr med høyt stoffskifte, slik at vi dør innen 5-10 minutter etter at vi er blitt gasset ved en konsentrasjon på 300 ppm (parts per million). Lus er kaldblodige dyr, og de puster inn så lite luft i forhold til mennesker at de først dør etter flere timer ved en eksponering på opp til 16.000 ppm.


Påstand: Hvis man virkelig hadde gasset fanger med Zyklon B, ville man finne tydelige blå avmerkninger fra blåsyre på mursteinene.

Nei, det ville man ikke med den mengden og konsentrasjonen som ble brukt. Eksponeringstiden var for kort til å danne avleiringer. Gassen var maksimalt 30 minutter i kamrene. Ventilasjonsanlegget kunne skifte ut all luft i kammeret på få minuttet. Vegger og gulv ble vasket grundig etter hver sesjon, fordi kamrene var fulle av blant annet blod og urin, og det var skrapemerker på veggene. I tillegg ble gasskamrene sprengt i luften av nazistene før de rømte, og ruinene har stått delvis under vann i flere år, og derfor er gassrestene blitt utvasket i høyere grad enn i de intakte avlusningskamrene.


Påstand: Det er umulig at man kunne kremere flere hundre tusen i Auschwitz på 3-4 år.

Vi vet ikke den eksakte kapasiteten i Auschwitz fordi alle tall ble destruert av nazistene før leiren ble evakuert. Men vi har nøyaktige tall fra konsentrasjonsleiren Mauthausen-Gusen. På mindre enn 20 timer kunne man i 2 ovner brenne ca 47 mennesker. Hvis man bruker dette som estimat for kapasiteten til ovnene i Auschwitz, får man en maksimalkapasitet på litt under én million i løpet av ett år.

Holocaust-fornekterne hevder at det tar over én time å brenne et lik. Men dette estimatet er tatt fra dagens kremasjon, hvor formålet er å gi de etterlatte en fin aske. Det er dermed en dårlig sammenligning. Man må heller sammenligne med industriell masseavbrenning. Brenner det hele tiden, må man ikke tilføre så mye drivstoff, og man får en høyere gjennomsnittstemperatur enn når man stenger ned mellom hver kremasjon for ikke å blande askene fra de døde.

I dagens krematorier går litt under halvparten av tiden til å brenne området omkring brystkassen. Men, hvis man knuser den med en jernstang og samtidig tilfører nye lik før de forrige er ferdig kremerte, kan man få kremasjonstiden betydelig redusert.


Påstand: Millioner av jøder rømte fra Europa.

Fornektere hevder at millioner av jøder lykter i å forlate Europa mellom 1931 og 1945, og dermed at under 2 millioner ble drept. De fleste Holocaust-eksperter mener at mellom 5.1 og 6.3 millioner jøder ble drept. Man kan spørre fornekteren hvor de millioner av jødene som overlevde tok veien? Noe fornuftig svar på dette spørsmålet har alldri blitt presentert (Shermer, 2002).


Påstand: Holocaust var ikke værre enn vanlige krigshandlinger.

Når alle argumentene feiler, går ofte fornekterne over til å hevde at nazistenes behandling av jødene ikke var annerledes enn hva andre nasjoner har gjort mot deres fiender (Shermer, 2002). For eksempel, den daværende amerikanske administrasjonens massedrap av japanere med atombomber. Men, det faktum at noen andre har begått urett, betyr overhodet ikke at ens egen urett dermed er mindre alvorlig eller legitimert - et slik moral equivalency argument er et tegn på manglende evne til moralsk refleksjon. Dessuten, er det betydelig forskjell mellom krig og systematisk utryddelse av ubevepnede og uskyldige mennesker.


Konspirasjonsteori

Hvis Holocaust-fornekterne skal tas alvorlig må de fremsette en tese som er bedre enn den eksisterende vitenskapelige forklaringen. De må, blant annet, forklare hvorfor flere linjer av bevis understøtter hverandre, både rapporter fra overlevende jøder og tyskere, samt arkeologiske funn og dokumenter, osv. I stedet for en understøttet tese, har fornekterne en antisemittisk konspirasjonsteori som hevder at alle lyver om sine opplevelser og at alle historikere er en del av konspirasjonen.

Formålet med Holocaust-fornektelse kan være å gjenopprette nasjonalsosialismen som en akseptabel ideologi ved å frigjøre nazistene og/eller å demonisere jødene. Ikke bare nynazister har trykket vrangforestillingen til brystet, men også radikale islamister og ekstreme venstreradikale - en uhellig allianse i hat.


Referanse:

Michael Shermer - Why People Believe in Wierd Things (2002)


Internett

66 Questions & Answers About the Holocaust