Monday, January 24, 2011

Ikke Glem Benjamin


“May we continue to remember not to judge man by the color of his skin, but the content of his Character”


26. januar, 2001, ble 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister. Drapet satte søkelys på rasisme. Ca. 40 000 mennesker gikk i fakkeltog for å markere sin avsky mot rasisme og nynazisme i Oslo alene. Selv om holdningene har endret seg på 10 år, er det fortsatt alt for mye åpen og skjult rasisme i Norge.

Rasistisk Motivert Drap

Benjamin Hermansen og en kamerat sto utenfor butikken på Holmlia da en bil stoppet opp. Ut av bilen kom to unge menn. Benjamin og kameraten syntes de virker truende og begynte å løpe vekk. De to løp etter. Kameraten kom seg unna, men Benjamin skled på isen, og de to tok ham igjen. Han ble stukket ned med kniv og døde på stedet.

Benjamin hadde ghanesisk far og norsk mor. Både Benjamin og vennen var mørke i huden. Bare noen timer etter knivstikkingen arresterte politiet flere ungdommer fra et nynazistisk miljø. Litt senere tok de ut siktelse mot tre personer: Joe Erling Jahr, Ole Nicolai Kvisler og Veronica Andreassen - de to første for forsettlig drap. Andreassen ble siktet for legemsbeskadigelse. Begge guttene hadde tatt med seg kniv den kvelden.

I Tingsretten ble Jahr og Kvisler dømt til 16 og 15 års fengsel for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Ankesaken i lagmannsretten førte til to års skjerpelse av straffen for de to. Veronica fikk tre år og anket ikke saken. De to andre anket til Høyesterett, som avviste den. I skjerpende retning ble lagt til grunn at drapet var uprovosert og rasistisk motivert.

“Racism is…the maximum of hatred for a minimum of reason.” – Abraham J. Heschel


Benjamin-Prisen

Benjamins mor, Marit, opprettet et minnefond etter at sønnen ble drept. I tillegg deler hun ut en pris hvert år. Benjaminprisen går til skoler som har jobbet godt mot rasisme. Prisen deles ut den 27, januar, fordi det er den internasjonale Holocaust-dagen.

“I hate racial discrimination most intensely and all its manifestations. I have fought all my life; I fight now, and will do so until the end of my days.” – Nelson Mandela


Fakkeltog
26. Januar, 2011
Sted: Oslo, fra Youngstorget til Universitetsplassen
Tid: 17:30 - 21:00
Arrangement på Facebook

No comments:

Post a Comment