Sunday, November 27, 2011

En Humanist Tenner Lys


Av Mats Liland


Tenn lys, et lys skal brenne for rasjonalitet
Empirisk evidens, progress, nysgjerrighet
For åpenhet og skepsis – kritisk refleksjon
En bedre verden skapes, det er vår intensjon

Tenn lys, to lys skal skinne for alle barn på jord
Vi kjemper for at alle er trygge der de bor
Mange barn de lider fra overgrep og vold
Vi ofrer oss for dem, gå foran som et skjold

Tenn lys, tre lys skal flamme for nestekjærlighet
For visdom og for mot, integritet og gavmildhet
Alle ønsker lykke, å ha et verdig liv
Bekjemp ondskap og sykdom, fra overfall til hiv

Tenn lys, nå varmer alle vårt kjære lille hjem
Hvis noen der er triste, så gi dem en god klem
For alle de som kjemper, for frihet og for fred
Stå samlet kjære venner og skap et bedre sted

1 comment: