Sunday, February 12, 2012

Kjemp for Barns Beste


7 year old Mary was accused of causing her younger brother's death. Three men came to her house and beat her. Afterwards they dragged her to the church for an exorcism. The next day, her mother tried to kill her with poisonous berries, and threatened her with a barbed-wire hanging. Then she threw boiling water and caustic soda over her head and body. Her father dumped his screaming daughter in a field. “My mother doesn't love me,” Mary said. A tear streaks down her beautiful face.

Tsunami og jordskjelv. Sykdom og mentale lidelser. Fordommer og diskriminering. Krig og traumer. Overgrep og omsorgssvikt. Fattigdom og sult. Slaveri og ingen skolegang.

Jeg tror at forsvar av barns rettigheter er noe av det viktigste man kan engasjere seg for. Barn er fremtiden. Barn er den største ressurs. Barn er det største potensial.

Jeg ønsker å øke forståelsen av barns rettigheter. Særlig det etiske grunnlaget – hvorfor alle barn i verden bør ha visse rettigheter, og hvorfor alle voksne har et ansvar til å gi, oppretthode og forsvare dem.

Barns rettigheter er et moralsk faktum. Mange tror at vi på et tidspunkt bare oppfant barns rettigheter. I en viss forstand er det korrekt. Men, barns rettigheter er likevel noe vi har oppdaget. Rettighetene er noe som eksisterer, selv om de er abstraksjoner og prinsipper.

Det eksisterer en universell moral. Siden alle mennesker deler den samme grunnleggende psykologi, og alle deler den samme planet, med de samme naturlovene, så er det en begrensing og ramme for hvordan vi kan agere hvis vi ønsker mest av alt å være lykkelig. Og, alle ønsker å være lykkelige. Dette er en konklusjon man vil komme frem til ved seriøs og hard refleksjon.

Les de ”hellige bøker”. Nesten alle religioner snakker til syvende og sist om at lykke er det øverste målet. Monoteistene om en "himmel". Buddhistene om tilstanden "Nirvana". Humanisten om å kultivere dygdene til "helten".

Hvordan kan noen av oss ha et ”minimalt verdig liv” uten retten til liv – altså, uten at alle andre har en moralsk plikt til ikke å drepe oss? Hvordan kan vi ha et lykkelig liv uten likestilling i samfunnet – ikke det at alle alltid skal behandles likt, men at alle skal gis like muligheter og tas like mye hensyn til.

Barn er sårbare og avhengige. Barn er en spesiell kategori, og derfor har de spesielle rettigheter – oppsummert i FNs konvensjon om barns rettigheter (selv om den ikke er helt perfekt).

Rettigheter er knyttet til en moralsk plikt, som alle voksne personer deler. Ingen kan unnslippe dem. Du kan ikke be om rettigheter selv og ikke utføre din moralske plikt, uten å fremstå som en grotesk hykler. Fordi, hvordan skal du kunne be andre om å respektere og tolerere deg, hvis du ikke er villig til å gi, opprettholde og forsvare rettighetene deres?

Det moralske ansvaret for å beskytte barn fra alt ondt, og bidra til at de kan ha et minimalt verdig liv, hviler på både dine og mine skuldre.

No comments:

Post a Comment