Sunday, March 25, 2012

Regjeringen Krenker Asylbarns Rettigheter


Det var godt vær, og mange barn lekte ute – fulle av energi og glede. Jeg la merke til en jente som sitter inne ved et vindu, med hodet i sine to små hender. Hun er 6 år. Ansiktet er uttrykksløs. Familien har fått endelig avslag. Jenta har bodd i Norge i 4 år. De siste ukene har foreldrene vært svært deprimerte. Jeg gikk inn og spurte jenta om hun hadde lyst til å være med ut og leke. ”Ja, men jeg kan ikke det. Jeg må passe på mamma og pappa. Politiet kan komme når som helst. Hvorfor liker ikke Norge meg?”(1)

Regjeringen vil sende ut lengeværende asylbarn – også de som er født og oppvokst her (2) Ifølge Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) er det over 400 barn med endelig avslag som har bodd mer enn 3 år på mottak (3). Rundt én tredjedel av barna er født i Norge. Mange snakker norsk, går i barnehage eller på skole, og kjenner kun til vårt land. Disse barna vil kunne bli utsendt til land hvor krig herjer og menneskerettighetssituasjonen er forferdelig.

Jeg mener at utsendelse av lengeværende asylbarn vil kunne krenke deres grunnleggende rettigheter. Derfor bør ikke noe lengeværende asylbarn utsendes før det har fått en rettferdig vurdering av sin søknad om opphold.

FNs konvensjon om barns rettigheter pålegger staten alltid å legge til grunn prinsippet om barnets beste (jf. artikkel 3.1). Det betyr at barnets beste som hovedregel skal være overordnet andre hensyn; det skal svært tunge grunner til å fravike det (4). Utlendingsloven fastslår at barn som har oppholdt seg mer enn tre år i Norge vil kunne få en fornyet vurdering av sin sak.

Norge er blitt kritisert av FNs barnekomité for at barn som har tilbrakt mange år i Norge kan bli utsendt til tross for deres sterke tilknytning til riket. Komiteen har, blant annet, anbefalt Norge ikke å sende barn tilbake til utrygge steder. Norge er forpliktet til å følge disse anbefalingene (5)

Jeg mener det må iverksettes en grundig og individuell vurdering av hver enkelt sak på nytt. Barna må få sin sak vurdert uavhengig av foreldrenes situasjon og valg. Barna må bli hørt og det må legges vekt på hvilken tilknytning barnet har til Norge. Og, det må vurderes hva som er det beste for det enkelte barnet. Alle barn i Norge skal alltid kunne stole på at staten tar vare på deres rettigheter.

Alle asylbarn med endelig avslag som har bodd i Norge mer enn 5 år bør automatisk få oppholdstillatelse grunnet ”særlig tilknytning til riket” (jf. Utlendingsloven § 38). Frykt for en såkalt ”asylflom” – hvis lengeværende asylbarn får opphold – er irrasjonell, siden erfaringer fra både Norge og andre europeiske land tisier at det er en veldig svak sammenheng mellom regulariseringsordninger og asylankomster (6)

Utsendelse av lengeværende asylbarn uten at de har fått en rettferdig vurdering av deres søknad om opphold, er brudd på deres grunnleggende rettigheter. Det vil være et statlig overgrep mot barna!


Referanse:
1. Tilpasset fra en Facebook-status.
2. Tv2.no (2012, 24. mars). Faremo står klar til å kaste ut Sultan og Asijat.
3. NOAS (2012, mars). Fakta om de lengeværende barna.
4. Stang, E. G. (2012, 19. mars). Asylbarna og den vanskelige jussen.
5. Raanes, J. O. (2012, 26. mars). Hvert Enkelt Barn.
6. Martinsen, Jon Ole (2012, 20. mars). Stoltenbergs Asylfrykt.

No comments:

Post a Comment