Sunday, March 18, 2012

Rettigheter i Etiopia


Etiopia er et av de verste diktatur i verden. Statsminister Melas Zenawi kan sammenlignes med Libyas Gadaffi, Syrias Assad og Egypts Mubarak. Den nåværende regjering vant valget i 2010 ved trakassering og fengslinger av opposisjonelle, samt ved restriksjoner på politisk aktivitet og presse (1).

Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer stadig om alvorlige brudd på menneskerettighetene og den politiske situasjonen har forverret seg det siste året (2). Regimet bruker store ressurser på å overvåke befolkningen, samt politiske opposisjonelle som har flyktet til utlandet. De som anses av regimet som motstandere blir undertrykket, trakassert og forfulgt, samt fengslet og torturert. Regimet har nærmest full kontroll over politisk virksomhet (3).

En ny antiterrorismelov ble godkjent av Zenawi og regjeringen i juni 2010 (2). Loven kan brukes til å fengsle politiske opposisjonelle og sivile aktivister, som stemples som ”terrorister” (3). Mistenkte kan holdes i varetekt i opptil 4 måneder uten siktelse (4).

Det er ingen uavhengige, regimekritiske medier i landet og Etiopia har de siste årene vært det afrikanske landet flest journalister har flyktet fra (5). Det fiendtlige klimaet har ført til stor grad av selvsensur blant journalister (6).

Zenawi kjøper seg spioner og tilhengere så det er ikke lett å vite hvem man kan stole på (7). Befolkningen i Etiopia er livredde for å kritisere regjeringen i frykt for represalier. Nesten alle vet om noen som er blitt bortført til ukjent sted, fengslet, torturert – ofte uten siktelse eller dom (2).

Regimet har frosset bankkontoene til flere menneskerettighetsorganisasjoner og dermed tvunget dem til å redusere sin aktivitet (3). De kaster ut eller arresterer menneskerettighetsaktivister hvis de, for eksempel, intervjuer etiopiere. De som fortsatt jobber der risikerer livene sine (7).

Etiopia er blant de statene i verden som ligger lavest på indekser for forventet levealder, utdanning og levestandard (5). På FNs Human Development Index ligger Etiopia på 174. plass (av 187), etter blant andre Afghanistan (172 plass), Syria (119 plass) og Libya (64 plass). Forventet levealder ved fødsel er ca 60 år, og ca 40% er ekstremt fattige (8).


Referanser:
1. http://www.amnesty.org/en/region/ethiopia/report-2011#page
2. http://www.flyktingbloggen.org/2011/06/i-etiopia-forverres-den-politiske-situasjonen-mens-det-i-norge-arbeides-med-utleveringsavtalen/
3. http://www.noas.no/?p=news&id=3359
4. http://www.hrw.org/news/2011/09/16/ethiopia-crackdown-dissent-intensifies
5. http://www.norskpen.no/ArticleDetails/tabid/64/ArticleID/656/om-returavtalen-med-Etiopia.aspx
6. http://en.rsf.org/report-ethiopia,16.html
7. http://www.flyktingbloggen.org/2011/10/debatt-returavtalen-et-politisk-spill-med-ureturnerbare-etiopere-som-ofre/
8. http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/ETH.html

No comments:

Post a Comment