Saturday, June 2, 2012

Alarmtelefonen for Barn og Unge


Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Er du redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse? Du kan ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du er bekymret for at noen har det sånn.

Alle barn og unge skal ha et nummer de kan ringe hvis det oppstår krise. Alle telefoner blir besvart av voksne som har erfaring i å hjelpe barn. Også voksne kan ringe, for eksempel, hvis de har mistanke om at barnet blir utsatt for vold eller overgrep. Det er barnevernvakten som svarer hvis man ringer 116 111 i deres åpningstid. Alle andre oppringninger kommer direkte til Alarmtelefonen i Kristiansand.

Alarmtelefonen vil vurdere om det er behov for umiddelbar hjelp. Hvis så, vil det bli tatt kontakt med lokalt politi og/eller legevakt. Man vil også vurdere om det bør sendes bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Hvis så, vil barnevernstjenesten ta kontakt med innringer. Alarmtelefonen vil også kunne ta kontakt med andre hjelpetjenester eller gi råd om hvordan man kan få hjelp fra andre. Alle henvendelser blir registrert og skrevet ned, men man kan være anonym innringer.

Telefon: 116 111 (gratis!)
SMS: 41 71 61 11
E-post: alarm@116111.no
Telefon fra utlandet: 00 47 95 41 17 55

No comments:

Post a Comment