Saturday, September 15, 2012

Appell Mot Rasisme

(Holdt i Nordre Gate, Trondheim, 15. september, 2012)


26. januar, 2001, ble 15 år gamle Benjamin drept av nynazister. Det ble et kraftig fokus på rasisme. Bare i Oslo, gikk ca. 40,000 mennesker i fakkeltog for å markere sin avsky. Selv om holdninger i samfunnet har bedret seg noe siden da, har vi ikke fått eliminert all åpen og skjult rasisme i Norge. Den jødiske tenkeren Abraham Heschel sa at: ”Racism is man’s gravest threat to man – the maximum of hatred for a minimum of reason."

Rasisme hviler på en diskreditert hypotese og en forkastelig moral. Det finnes ikke raser, det finnes kun én stor menneskefamilie. Og fra det faktum at jeg er mørkhudet, kan ikke rasisten vite noe om min intellektuelle kapasitet eller moralske karakter. Popkongen Michael Jackson dedikerte sitt album Invincible til Benjamin og hans familie. På coveret – ved siden av en rose – star det blant annet: “May we continue to remember not to judge man by the color of his skin, but the content of his character”

Menneskerettighetene skal sikre at alle kan ha et minimalt verdig liv. Disse rettighetene er ikke rene oppfinnelser, så mye som oppdagelser, av moralske fakta: at det er et minimum av krav og rett vi må ha for at vi skal kunne ha et meningsfullt og givende liv. Alle personer skal ha de samme grunnleggende rettigheter fordi vi alle deler den samme grunnleggende psykologi og bor på den samme planet. Alle personer har håp og drømmer. Alle personer har behov for å bli sett og hørt. Og, alle ønsker vi å ha et lykkelig liv. Så uansett hvilke gener vi har eller farge på huden, så har vi alle rett til frihet fra diskriminering og trakassering.

Hvis vi skal skape ”himmel” på jorden, er toleranse en essensiell dyd, fordi, der hvor menneskerettigheter krenkes, finnes dehumanisering og dens konsekvenser: undertrykkelse, forfølgelse og diskriminering. Humanist Rene Dubos sa: ”Menneskelig mangfold gjør toleranse til mer enn en dyd; det gjør den til en forutsetning for overlevelse.” I fravær av toleranse, blir livet et ”helvete”: holocaust og apartheid er historiske beviser.

Filosof Robert Ingersoll sa: "Toleranse er å gi til alle andre mennesker de rettigheter du krever selv." Altså, i toleranse ligger respekt for menneskerettigheter. Den jødiske nazist-jakteren Simon Wiesenthal sa at: “Toleranse og menneskerettigheter krever hverandre.” Med rettigheter følger et ansvar: å forsvare medmenneskers frihet og la seg bevege av nestekjærlighet for å hjelpe de som lider.

Rasisme er forkastelig og må aldri få grobunn. Filosof Karl Popper sa: ”Vi bør derfor kreve, i toleransens navn, retten til ikke å tolerere det intolerante.” Kampen mot rasisme er ikke over, slaget er ennå ikke vunnet. Alle som verdsetter menneskerettigheter må fortsette å kjempe mot rasisme, dehumanisering og diskriminering. Filosof Edmund Burke sa: ”The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing”.

Jeg vil avslutte med noen ord fra Nelson Mandela: “I hate racial discrimination most intensely and all its manifestations. I have fought all my life; I fight now, and will do so until the end of my days.”


No comments:

Post a Comment