Tuesday, October 9, 2012

Hopeløst om Omskjæring


I min artikkel, "Etikken av Mannlig Omskjæring" , går jeg inn for aldersgrense på minimum 15 år. Jeg skal her se på noen argumenter mot et slikt lovforbud fremsatt av Kjetil Hope i bloggposten, "Hvorfor det er galt å forby omskjæring
. Hope mener at det prinsipielt sett er rett å forby omskjæring, men at vi må være pragmatiske, og innse at et forbud vil føre oss langt, men ikke helt i mål.


En Feilslutning:


Hope mener vi har to handlingsalternativ: 1) Forby omskjæring, eller 2) holdningskampanje. Dette er en feilslutning kalt falsk dilemma
. Vi kan nemlig kombinere forbud og holdningskampanje – og dette vil nok være den mest effektive strategien. Det finnes data som gir oss grunn til å tro at et håndhevet lovforbud vil bidra til å forhindre omskjæring av gutter. Man kan ta utgangspunkt i erfaringen fra kampen mot kjønnslemlestelse av jenter og utforme en handlingsplan.En Krenkelse:

Hope hevder at ikke en eneste gutt kommer til å beholde forhuden ved aldersgrense, fordi foreldrene kommer til å ta sønnen med seg til et annet land og utføre ritualet der.

Påstanden er forhastet generalisering. Det tyder på at Hope har svelget propagandatrussler fra ekstremistene som hevdet å tale på vegne av alle sine trosfeller. Vil virkelig alle 
foreldre risikert fengselstraff for å få utført ritualet på sin sønn? Overhodet ikke! Vi vet at et betydelig antall jøder enten ikke ønsker å få sin sønn omskåret, og noen av dem også ønsker forbud. Og, vi vet at enkelte muslimer mener det samme.

Jeg lurer på om Hope mener at det heller ikke burde vært forbud mot kjønnslemlestelse av jenter.
Eller er han kun mot forbud når det gjelder omskjæring av gutter fordi praksisen har sterkere støtte i religiøse skrifter?


En Selvmotsigelse:

I begynnelsen av bloggposten skriver Hope at å ”kalle et ønske om forbud om omskjæring for antisemittisme er bare patetisk.” Men mot slutten hevder Hope at et forbud vil ”gjøre det svært mye vanskeligere å leve som jøde eller muslim i Norge”, at et forbud vil ”mistenkeliggjøre begge gruppene” og at vi ”trenger ikke mer muslim- eller jødehat."

Det er ikke antisemittisme å ønske forbud mot denne praksisen, akkurat som det ikke er islamofobi å være mot barneekteskap. Skulle vi unnlatt å innføre forbud mot at foreldre kan nekte barna livreddende blodoverføring fordi det vil kunne stille enkelte Jehovas Vitner i et dårlig lys? Nei, vi bør ikke vakle i vårt forsvar av barns beste kun grunnet enkeltpersoners irrasjonalitet, på den ene eller andre siden.

Og, hvor vanskelig blir det å leve som jøde eller muslim i Norge hvis aldersgrense innføres? Innen Islam mener de fleste lovskoler at omskjæring ikke er obligatorisk, og ikke nødvendig for å utføre ritualene. Muhammed var ikke omskåret, men født uten forhud. Og det finnes vers i Koranen som strider mot å tillate omskjæring av guttebarn.

Innen Jødedommen er det skrevet flere forsvar av aldersgrense ut ifra religionens prinsipper. Omskjæring er ikke nødvendig for jødisk identitet, siden du er jøde om du er født av en jødisk mor. De liberale trosretningene anser omskjæring som et individuelt valg, også for konvertitter. En betydelig andel jøder ønsker aldersgrense. Foreldre som ikke ønsker få sine sønner omskåret har et alternativ, en navneseremoni kalt ”bris shalom”.

No comments:

Post a Comment